Lesindeling

Lesindeling

previous arrow
next arrow
Slider

Maandag

Pony’s instructie Pietrick de Boer: bixie
17.00-17.30 uur:

 • Anne-Marthe Wijnsma
 • Doutzen Hulzinga
 • Kayleigh Bos
 • Lana Dijkstra

Pony’s instructie Pietrick de Boer: springen
17:30 –18:30 uur:

 • Elieke Bijker
 • Anna de Boer
 • Gerbrich de Boer
 • Emmy van den Bos

Pony’s instructie Pietrick de Boer: allround
18:30 –19:30 uur:

 • Ilse de Boer
 • Marit Dijkstra
 • Sigrid Groen
 • Amber Klaster

Paarden/pony instructie Pietrick de Boer: allround
19:30 – 20:30 uur:

 • Wencke Korteweg
 • Ypie Dijkstra
 • Jolien Witteveen
 • Melissa Bax
 • Gerjanne Bijker

Paarden instructie Pietrick de Boer: allround 
20.30 – 21.30 uur:

 • Geartsje Schotanus
 • Nelleke Roos
 • Aly Jonkman
 • Silvia Korteweg

Instructie Pietrick de Boer

Pietrick de Boer komt uit Sintjohannesga en van kleins af aan lid van PSV ’t Haskelân. Samen met haar vader runt zij fok- en sportstal Kaaidyksterstable. Daarnaast werkt ze drie ochtenden per week bij VDL stud in Bears. Pietrick heeft diverse paarden opgeleid tot en met de Z2 dressuur en L springen en heeft zij het diploma sportpaardenmassage. Pietrick geeft op de vereniging allround lessen, waar zowel dressuur als springen een belangrijke plaats innemen. In haar privélessen staat dressuur centraal van B t/m Z2.


Dinsdag

Paarden instructie Wander Brinkhoff: springen
19:00 – 20:00 uur:

 • Nynke Mulder
 • Iris van Zwol
 • Nynke de Jong
 • Siepy van den Berg
 • Jeanine de Koning
 • Janneke Huitema

Paarden instructie Wander Brinkhoff: springen
20:00 – 21:00 uur:

 • Anna de Koning
 • Agnes Kramer
 • Sabine Eefting
 • Tinie de Jong
 • Julia Wittenveen

Instructie Wander Brinkhoff

Ik ben Wander Brinkhoff, woon in Langezwaag met mijn vrouw en beide dochters.
Op dit moment rij ik zelf niet meer actief, maar in mijn jongere jaren heb ik diverse paarden in de wedstrijdsport uitgebracht. Mijn voorkeur gaat uit naar het springen, waarin ik meerdere paarden op M/Z niveau heb gereden maar ook in de dressuur heb ik diverse paarden gereden tot het M2.
Ik vind het tijdens mijn lessen belangrijk dat een ieder met een fijn gevoel naar huis gaat. Ik probeer wel mijn mening/gedachte over te brengen maar heeft een ruiter/amazone een eigen idee dan vind ik dat ook interessant en daar kunnen we dan altijd van gedachten over wisselen.


Donderdag

Paarden instructie Benjamin Bakker: dressuur
18.30 – 19.30 uur:

 • Anita Schuurman
 • Agnes Huitema
 • Henk van de Wal
 • Kim Alta
 • Jessica Snijder


Paarden instructie Benjamin Bakker: dressuur

19.30 – 20.30 uur:

 • Wietske Dijkstra
 • Annet van der Meer
 • Maaike de Graaff
 • Nadine Modderman
 • Froukje Rinzema


Paarden instructie Benjamin Bakker: dressuur

20.30 – 21.30 uur:  

 • Jacqueline Lukkassen
 • Roos Kroes
 • Esther Poiesz
 • Denise Toussaint
 • Afke Baas

Protocol inzake lessen en lesindeling

• Er wordt gestreefd de lessen in te delen in groepen van min. 6 max. 8 deelnemers.

• Er wordt gestreefd naar het organiseren van minimaal 40 lessen per groep / per jaar; lessen op door de vereniging georganiseerde wedstrijddagen komen te vervallen. Lessen op feestdagen komen ook te vervallen.

• De les wordt ingedeeld naar niveau van de combinatie. Bij de indeling van pony-lessen wordt er tevens getracht rekening te houden met de leeftijd van de deelnemers.

• De deelnemers verplichten zich tot het helpen met opzetten van materiaal wat gebruikt wordt ten behoeve van de les en het opruimen hiervan na de les.

• Gedurende vakanties zullen, indien mogelijk, lessen worden samengevoegd.

• Bij langdurig verhindering, les afmelden via het secretariaat. Bij te weinig deelname kunnen lessen worden samengevoegd.

• Ruilen en overnemen van lessen is niet mogelijk. Aspirant leden kunnen, in overleg met het bestuur, een proefles volgen.

• Alle ruiters zijn verplicht om tijdens de lessen en het vrij rijden op het manege terrein een goedgekeurde CE/EN-1384 veiligheidscap te dragen. Een uitzondering hierop is het rijden van een wedstrijd in een klasse waarin met dressuur- of western hoed wordt gereden.

In alle voorkomende gevallen waarin het protocol niet of niet voldoende voorziet wordt in overleg met het bestuur beslist.

Bestuur PSV ’t Haskelân

Huishoudelijk Reglement

Huisregels
Protocol inzake lessen en lesindeling
Folder veilig paardrijden
Rijbaanregels
Veiligheidstips voor nieuwe leden
www.veiligpaardrijden.nl/pages/downloads.php