Lesindeling

Lesindeling

previous arrow
next arrow
Slider

Maandag

Pony’s instructie Pietrick de Boer: allround
18.00-19.00 uur:

 • Kayleigh Bos
 • Lana Dijkstra
 • Tessa Drost

Pony’s/paarden instructie Pietrick de Boer: allround
19.00 1e les
tijden in overleg met leden en instructie

 • Gerjanne Bijker

Deelnemers aan de les melden zich aan via de les-app van de instructie.
Bij onvoldoende deelname aan een les voegt de instructie de lessen samen (maximaal 6 in de les). Dit wordt via een les-app per avond geregeld.
Vanwege ziekte worden de lessen momenteel vervangen door Joey van de Grijp


Instructie Pietrick de Boer

Pietrick de Boer komt uit Sintjohannesga en van kleins af aan lid van PSV ’t Haskelân. Samen met haar vader runt zij fok- en sportstal Kaaidyksterstable. Daarnaast werkt ze drie ochtenden per week bij VDL stud in Bears. Pietrick heeft diverse paarden opgeleid tot en met de Z2 dressuur en L springen en heeft zij het diploma sportpaardenmassage. Pietrick geeft op de vereniging allround lessen, waar zowel dressuur als springen een belangrijke plaats innemen. In haar privélessen staat dressuur centraal van B t/m Z2.


Dinsdag

Paarden instructie Wander Brinkhoff: springen
19:00 – 20.00 uur:

 • Iris van Zwol
 • Anna de Boer
 • Gerbrich de Boer
 • Mirthe van der Zee
 • Agnes Kramer

Paarden instructie Wander Brinkhoff: springen
20:00 – 21:00 uur:

 • Anna de Koning
 • Elieke Bijker
 • Jeanine de Koning
 • Sabine Eefting

Deelnemers aan de les melden zich aan via de les-app van de instructie.
Bij onvoldoende deelname aan een les voegt de instructie de lessen samen (maximaal 6 in een les). Dit wordt via een les-app per avond geregeld.


Instructie Wander Brinkhoff

Ik ben Wander Brinkhoff, woon in Langezwaag met mijn vrouw en beide dochters.
Op dit moment rij ik zelf niet meer actief, maar in mijn jongere jaren heb ik diverse paarden in de wedstrijdsport uitgebracht. Mijn voorkeur gaat uit naar het springen, waarin ik meerdere paarden op M/Z niveau heb gereden maar ook in de dressuur heb ik diverse paarden gereden tot het M2.
Ik vind het tijdens mijn lessen belangrijk dat een ieder met een fijn gevoel naar huis gaat. Ik probeer wel mijn mening/gedachte over te brengen maar heeft een ruiter/amazone een eigen idee dan vind ik dat ook interessant en daar kunnen we dan altijd van gedachten over wisselen.


Woensdag

Paarden/pony’s instructie Yke Winia: mennen
19.00 – 20.00 uur

 • Paulus Jonkman
 • Pier Sytsema
 • Marco Alberts

Aan- en afmelden voor de les bij Paulus Jonkman.

Donderdag

Paarden instructie Joey van de Grijp: dressuur
18.30 uur 1e les
tijden in overleg met leden en instructie

 • Agnes Huitema
 • Sigrid Groen
 • Corry Bos
 • Maaike de Graaff
 • Esther Poiesz
 • Afke Baas
 • Janneke Huitema
 • Nelleke Roos
 • Linda van Es
 • Nynke Baas
 • Jennifer Bax
 • Melissa Bax
 • Sylvia Korteweg
 • Wencke Korteweg
 • Amber Klaster
 • Emmy vd Bos

Deelnemers aan de les melden zich aan via de les-app van de instructie.
Per avond wordt bepaald hoeveel lessen er zijn en wie in welke les zit (maximaal 6 in de les). Dit kan per avond anders zijn. Dit wordt via een les-app per avond geregeld.


Instructie Joey van de Grijp

Ik ben Joey van de Grijp, 26 jaar oud en woonachtig in Echtenerbrug. Ik run samen met mijn zus een dressuur en trainingsstal onder de naam Stal van de Grijp. In mijn dagelijks leven werk ik fulltime in ons bedrijf. Ik ben verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van jonge tot oudere paarden t/m het hoogste niveau.
Ik ben begonnen op een Shetlander toen ik 8 was. Daarna recreatief een C pony gehad en op mijn 13e verder gegaan op mijn E pony Tops waarmee ik voornamelijk sprong (M springen, L dressuur).
Vanaf mijn 16e ben ik verder gegaan op één van mijn huidige paarden Cayenne JC. Ik heb haar opgeleid tot Z springen en Lichte Tour dressuur. Later heb ik meerdere verschillende paarden van onszelf en eigenaren uitgebracht t/m Z en hoger.
Op dit moment timmeren we hard aan de weg. Naast de instructie die ik regelmatig geef hebben we verschillende fokmerries waar we mee fokken voor de toekomst. Daarnaast hebben we een aantal jonge talenten op stal staan die worden uitgebracht in de sport. Doorlopend hebben we paarden voor de verkoop staan en trainen/corrigeren we paarden voor klanten.
Genoeg te doen en nog altijd genoeg te leren. Ik hoop mijn ervaring en kennis te kunnen delen de komende tijd met de clubleden. Met hier en daar een grapje probeer ik leuk en gezellig iedereen wat te kunnen leren!

 


Protocol inzake lessen en lesindeling

• Er wordt gestreefd de lessen in te delen in groepen van maximaal 6 deelnemers.

• Er wordt gestreefd naar het organiseren van minimaal 40 lessen per groep / per jaar; lessen op door de vereniging georganiseerde wedstrijddagen komen te vervallen. Lessen op feestdagen komen ook te vervallen.

• Tussen Kerstmis en Oud en Nieuw zijn er geen lessen.

• De les wordt ingedeeld naar niveau van de combinatie. Bij de indeling van pony-lessen wordt er tevens getracht rekening te houden met de leeftijd van de deelnemers.

• De deelnemers verplichten zich tot het helpen met opzetten van materiaal wat gebruikt wordt ten behoeve van de les en het opruimen hiervan na de les.

• Bij te weinig deelname per les worden lessen samengevoegd.

• Ruilen en overnemen van lessen is niet mogelijk.

• Aspirant leden kunnen, in overleg met de secretaris, twee proeflessen volgen.

• Alle ruiters zijn verplicht om tijdens de lessen en het vrij rijden op het manege terrein een goedgekeurde CE/EN-1384 veiligheidscap te dragen. Een uitzondering hierop is het rijden van een wedstrijd in een klasse waarin met dressuur- of western hoed wordt gereden.

In alle voorkomende gevallen waarin het protocol niet of niet voldoende voorziet wordt in overleg met het bestuur beslist.

Bestuur PSV ’t Haskelân

Huishoudelijk Reglement

Huisregels
Protocol inzake lessen en lesindeling
Folder veilig paardrijden
Rijbaanregels
Veiligheidstips voor nieuwe leden
www.veiligpaardrijden.nl/pages/downloads.php