Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring PSV ‘t Haskelân

Dit is de privacyverklaring van PSV ‘t Haskelân, gevestigd te Kadyk 23 A, 8464 VK Sintjohannesga, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002715.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris van de vereniging: info@hethaske.nl

 In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Leden administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Soort lidmaatschap

·   Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Secretaris

·   Penningmeester

Organiseren vrijwilligerswerk ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Soort lidmaatschap

Uitvoeren van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst ·   Secretaris

·   Commissie hoofden

Versturen digitale berichten, waaronder digitale Haskelân Post (HP) ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. ·   Secretaris
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt PSV ’t Haskelân uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden, zoals de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) .

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht PSV ‘t Haskelân te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
PSV ’t Haskelân treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van PSV ‘t Haskelân. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. PSV ‘t Haskelân raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
PSV ‘t Haskelân past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. PSV ‘t Haskelân raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal PSV ‘t Haskelân er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
PSV ‘t Haskelân
Verantwoordelijke:       Dianne Akkerman (secretaris)
E-mail:                          info@hethaske.nl
Telefoonnummer:         06- 13742298

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.