Toen & NU

Toen & NU

manege-binnen2-1024x683
manege-binnen1-1024x683
manege-buiten-1-1024x683
Kantine-terras-Haske-1024x682
Jumping-2009-Pier-1024x684
SIMG0820-1024x727
ponykamp-82-1024x699
opening_manege_89-1024x683
previous arrow
next arrow

Ponyclub ’t Haske & Rijvereniging ’t Haskelân

Op 18 januari 1968 is in het toenmalig café Bos te Rotsterhaule onder toeziend oog van een zevental bestuursleden ponyclub ’t Haske opgericht. De vereniging stond in het teken van het bevorderen van de paardensport in al zijn facetten. Bij de oprichting van de ponyclub bestond het ledenaantal uit 13 ponyleden en 4 paardenleden. Voor de mensen die geen pony tot hun beschikking hadden, werd een pony aangeschaft waarop gereden kon worden. In het allerprilste begin was de vereniging gericht op kinderen. Maar daar is in de loop der jaren verandering in gekomen. De pony die voor de kinderen was aangeschaft, werd weer verkocht, waardoor de opzet van de vereniging veranderde. Vanaf dat moment moest men zelf over een paard/pony beschikken om tot de vereniging te kunnen behoren. Over een manege beschikte de club toen nog niet.

Jaren lang werd er in het zomerseizoen op het land van dhr. de Vries uit Rohel de wekelijkse rijles gereden. Als het weer slechter werd en het land ongeschikt werden de lessen gestaakt. Om het hele jaar door les te kunnen geven werd later in het winterseizoen een manege in de buurt afgehuurd. Eerst manege Dekema in Gorredijk, later de manege in Sonnega. Elke week toog de hele club met de pony’s/paarden in een vachtwagen naar de manege om aldaar de wekelijkse les te krijgen. Een hele onderneming waar hem vanaf de late middag tot de late avond zoet mee was.

Dat er op een gegeven moment toch eens een manege zou moeten komen, stond voor de clubleden als een paal boven water. De financiële toestand van de vereniging liet dit echter niet toe. Maar liefst drie commissies bogen zich over het vraagstuk. Tot twee keer toe werd besloten dat de financiële armslag veel te klein was. Ook de gemeente wilde of kon niet met geld over de brug komen.

Driemaal is scheepsrecht

Bij de derde poging om een manege te realiseren was het raak. De gemeente had een bedrag voor de manege gereserveerd en de club was door de jaren heen ook zuinig geweest waardoor reserves waren opgebouwd. Daarnaast vergaarde de vereniging met het uitgeven van renteloze aandelen, speciale acties zoals rommelmarkten en bloemenacties een aanvullend kapitaaltje. Met al dat geld en een legertje vrijwilligers werd begin 1989 een prachtige manege gebouwd aan de Kadyk 23a te St.Johannesga.
Doordat de vereniging nu het hele jaar door lessen kon verzorgen aan de leden en zij ook zelf onbeperkt gebruik konden maken van de accommodatie is de vereniging inmiddels uitgegroeid tot een grote, gezellige vereniging waar pony’s en paarden op meerdere avonden per week spring-, dressuur- en men-lessen kunnen volgen.

Vrijwilligers zijn nog steeds de drijvende kracht achter het manege- en clubgebeuren. De meeste leden kiezen er voor om vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Dat betekent dat zij bij toerbeurt  kantine- en schoonmaakdiensten draaien en ze bij wedstrijden in commissies alle werkzaamheden doen die er bij een wedstrijd komen kijken. Ook het onderhoud aan het manegegebouw wordt vrijwel allemaal door vrijwilliger gedaan.

We groeien uit ons jasje

In 2008 groeit de vereniging uit haar jasje en is het tijd voor een grondige verbouwing. De kantine wordt verhoogd en vergroot en de toiletgroepen verplaatst. In de kantine komt een apart keukengedeelte met een goede afzuiging om reukloos te kunnen frituren tijdens wedstrijden. De hele verbouwing is door vrijwilligers van de vereniging uitgevoerd.

De jaren daarna komt de vereniging in een wat rustiger vaarwater. Het wordt tijd om de financiën eens goed op orde te brengen en een lang gekoesterde wens van de leden in te willigen. Vanaf 2015 kunnen de leden kiezen uit verschillende lidmaatschappen. Nieuw is het baklidmaatschap en een keuze uit met en zonder vrijwilligerswerk. Een baklid is volwaardig lid van de vereniging maar krijgt geen les zoals een volledig lid dat wel wekelijks krijgt. Was voor die tijd het gewoon om vrijwilligerswerk te doen bij de vereniging, daar kun je vanaf die tijd voor kiezen. 85% van de leden heeft bij de invoering gekozen voor vrijwilligerswerk. Ook nieuwe leden kiezen bijna altijd voor vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk is en blijft tot op de dag van vandaag de basis van het unieke clubgevoel van PSV ’t Haskelân.

Voor de leden, door de leden

PSV ’t Haskelân is een actieve vereniging, waar de leden erg betrokken zijn. Dit komt onder andere door het grote aantal activiteiten die de vereniging jaarlijks organiseert. Om een idee te geven een aantal van deze activiteiten op een rijtje:
*  nieuwjaarsreceptie
*  pony/paarden enten en meten
*  verschillende oefenparcoursen
*  meerdere dressuur- en springwedstrijden
*  clubkampioenschappen
*  barbecue / clubdag / feestavond
*  ponykamp
*  buitenrit
*  diverse clinics
*  De Wolff & Drost dressuur competitie
*  financiële acties