Vrijwilligers

Vrijwilligers

Commissies

Vrijwilligers coördinator/activiteitencommissie Benjamin Bakker 06-28299725
Sponsor commissie  Janneke Huitema
Kantine commissie vacature
Wedstrijdorganisatie vacature wedstrijden@hethaske.nl
Parcoursbouwers Paulus Jonkman 06-54278061
Parkeerwachters Geartsje Schotanus 0513-416788
Schrijvers/ringmeesters Benjamin Bakker 06-28299725
EHBO commissie Yvonne Dijkstra -Halbesma 0513-645451
Kantinebeheer Agnes Groen-Huitema 0513-552884


Kantinedienst

Januari
di 1-jan Nieuwjaarsdag
do 3-jan Rigtje Schokker
ma 7-jan Fam. Gerbrich de Boer
di 8-jan Maaike v/d Bos
do 10-jan Nicole Schalkx
ma 14-jan Fam. Iris van Zwol
di 15-jan Agnes Huitema
do 17-jan Jorrit Alta
ma 21-jan Nelleke Roos
di 22-jan Geartsje Schotanus
do 24-jan Anna de Koning
ma 28-jan Yvonne Dijkstra
di 29-jan Silvia Korteweg
do 31-jan Nynke Mulder
Februari
ma 4-feb Froukje Rinzema
di 5-feb Fam. Ilse de Boer
do 7-feb Janneke Huitema
ma 11-feb Fam. Anne-Marthe Wijnsma
di 12-feb Fam. Femke Akkerman
do 14-feb Rigtje Schokker
ma 18-feb Fam. Jennifer Bax
di 19-feb Fam. Anna de Boer
do 21-feb Gerjanne Bijker
ma 25-feb Amber Maas
di 26-feb Fam. Mirte v/d Zee
do 28-feb Anita Schuurman
Maart
ma 4-mrt Fam. Emmy v/d Bos
di 5-mrt Annet v/d Meer
do 7-mrt Fam. Sigrid Groen
ma 11-mrt Tinie de jong
di 12-mrt Joke von Fürstenrecht
do 14-mrt Fam. Wencke Korteweg
ma 18-mrt Nynke de Jong
di 19-mrt Pietrick de Boer
do 21-mrt Siepy v/d Berg
ma 25-mrt Jeanine de Koning
di 26-mrt Aly Jonkman
do 28-mrt Rigtje Schokker
Spelregels kantinedienst
De kantinedienst begint om 18.30 uur. De kantine sluit een uur na de laatste les. Op alle avonden is het geldbakje al in de kantine aanwezig en aan het eind van de avond dient het uiterlijk om 22.30 uur bij desbetreffende persoon binnen te zijn. Het is niet toegestaan om onder de 18 jaar kantinedienst te draaien! Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen, regel dit tijdig! Wanneer er om 18.45 uur nog geen kantinedienst is, graag even met de persoon bellen die op de lijst staat.
Spelregels schoonmaakdienst
De schoonmaakdienst bestaat uit het schoonmaken van de keuken, toiletten, afnemen van tafels, vensterbanken en bar. Vegen en dweilen van de vloeren van de toiletten, keuken en kantine. Ramen hoeven in een regulieren schoonmaakdienst niet. Hiervoor wordt een aparte schoonmaakdienst gepland rond de wedstrijden.
Twee maal per jaar is er een grote schoonmaakdienst. Deze bestaat uit 5 personen. Tijdens deze schoonmaakdienst worden de wanden, tegels, radiatoren, stoelen en spullen onder de bar schoongemaakt. Tevens worden de koelkasten en de kastjes in de keuken aan de binnenkant schoongemaakt.
Boete regeling
Bij ongeoorloofd verzuim van kantine- of schoonmaakdienst krijgt u een boete van € 25,00. Kijk daarom a.u.b. de kantine- en schoonmaaklijst goed na. De lijsten worden alle leden per mail toegestuurd en staan op www.hethaske.nl
Sleutel
De sleutel is af te halen bij Jetty Welles, Kadijk 17, Rotsterhaule.

Schoonmaakdienst

Januari
4 t/m 7 jan Fam. Amber Klaster / Silvia Korteweg
11 t/m 14 jan Fam. Femke Akkerman / Fam. Kayleigh Bos
18 t/m 21 jan Fam. Anne-Marthe Wijnsma / Gerjanne Bijker
25 t/m 28 jan Jorrit Alta / Janneke Huitema
Februari
1 t/m 4 feb Tinie de Jong / Fam. Emmy v/d Bos
8 t/m 11 feb  # Agnes Huitema / Marijke Lubberts /
Rigtje Schokker
15 t/m 18 feb Fam. Melissa Bax / Nynke de Jong
22 t/m 25 feb Fam. Sabine Eefting / Anna de Koning
Maart
1 t/m 4 maart ! Nynke Mulder / Jeanine de Koning /
Fam. Wencke Kortweg / Fam. Mirte v/d Zee /
Fam. Anna de de Boer
8 t/m 11 maart Pietrick de Boer / Rigtje Schokker
15 t/m 18 maart Liesbeth van Es / Siepy v/d Berg
22 t/m 25 maart Denise Toussaint / Henk v/d Wal
29 mrt t/m 1 apr Joke von Fürstenrecht / Fam. Jennifer Bax
# 3 Personen: Ramen wassen binnen
    en buiten + juryhokje (wedstrijd)
! 5 Personen: Grote schoonmaak