Vrijwilligers

Vrijwilligers

Commissies

Vrijwilligers coördinator/activiteitencommissie Benjamin Bakker 06-28299725
Sponsor commissie  Janneke Huitema
Kantine commissie Nadine Modderman 06-51881772
Wedstrijdorganisatie Bonny vd Veen 06-23950937 wedstrijden@hethaske.nl
Parcoursbouwers Paulus Jonkman 06-54278061
Parkeerwachters Geartsje Schotanus 0513-416788
Schrijvers/ringmeesters Benjamin Bakker 06-28299725
EHBO commissie Yvonne Dijkstra -Halbesma 0513-645451
Kantinebeheer Agnes Groen-Huitema 0513-552884


Kantinedienst

September 2018

ma 24-sep Geartsje Schotanus
di 25-sep Nadine Modderman
do 27-sep Anna de Koning
Oktober
ma 1-okt Fam. Melissa Bax
di 2-okt Yvonne Dijkstra
do 4-okt Silvia Korteweg
ma 8-okt Nynke Mulder
di 9-okt Fam. Anna de Boer
do 11-okt Janneke Huitema
ma 15-okt Froukje Rinzema
di 16-okt Fam. Ilse de Boer
do 18-okt Gerjanne Bijker
ma 22-okt Fam. Femke Akkerman
di 23-okt Fam. Emmy v/d Bos
do 25-okt Corrie Bos
ma 29-okt Fam. Anna Marthe Wijnsma
di 30-okt Annet v/d Meer
November
do 1-nov Rigtje Schokker
ma 5-nov Fam. Mirthe v/d Zee
di 6-nov Kim Alta
do 8-nov Anita Schuurman
ma 12-nov Fam. Kayleigh Bos
di 13-nov Fam. Sigrid Groen
do 15-nov Fam. Wencke Korteweg
ma 19-nov Ypie Dijkstra
di 20-nov Pietrick de Boer
do 22-nov Siepy v/d Berg
ma 26-nov Tinie de Jong
di 27-nov Wietske Dijkstra
do 29-nov Nynke de Jong
December
ma 3-dec Aly Jonkman
di 4-dec Fam. Denise Toussaint
do 6-dec Jeanine de Koning
ma 10-dec Esther Poiesz
di 11-dec Fam. Amber Klaster
do 13-dec Marjke Lubberts
ma 17-dec Julia Witteveen
di 18-dec Henk v/d Wal
do 20-dec Lineke Nieuwland
ma 24-dec Kerstavond
di 25-dec Eerste Kerstdag
do 27-dec Rigtje Schokker
ma 31-dec Oudejaarsavond

 

Spelregels kantinedienst
De kantinedienst begint om 18.30 uur. De kantine sluit een uur na de laatste les. Op alle avonden is het geldbakje al in de kantine aanwezig en aan het eind van de avond dient het uiterlijk om 22.30 uur bij desbetreffende persoon binnen te zijn. Het is niet toegestaan om onder de 18 jaar kantinedienst te draaien! Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen, regel dit tijdig! Wanneer er om 18.45 uur nog geen kantinedienst is, graag even met de persoon bellen die op de lijst staat.
Spelregels schoonmaakdienst
De schoonmaakdienst bestaat uit het schoonmaken van de keuken, toiletten, afnemen van tafels, vensterbanken en bar. Vegen en dweilen van de vloeren van de toiletten, keuken en kantine. Ramen hoeven in een regulieren schoonmaakdienst niet. Hiervoor wordt een aparte schoonmaakdienst gepland rond de wedstrijden.
Twee maal per jaar is er een grote schoonmaakdienst. Deze bestaat uit 5 personen. Tijdens deze schoonmaakdienst worden de wanden, tegels, radiatoren, stoelen en spullen onder de bar schoongemaakt. Tevens worden de koelkasten en de kastjes in de keuken aan de binnenkant schoongemaakt.
Boete regeling
Bij ongeoorloofd verzuim van kantine- of schoonmaakdienst krijgt u een boete van € 25,00. Kijk daarom a.u.b. de kantine- en schoonmaaklijst goed na. De lijsten worden alle leden per mail toegestuurd en staan op www.hethaske.nl
Sleutel
De sleutel is af te halen bij Jetty Welles, Kadijk 17, Rotsterhaule.

Schoonmaakdienst

September 2018

23 t/m 24 sept Fam. Sabine Eefting / Anna de Boer
28 t/m 1 okt Fam. Mirthe v/d Zee / Fam. Emmy v/d Bos
Oktober
5 t/m 6 okt Dressuurwedstrijd
7 t/m 8 okt Maaike v/d Bos / Liesbeth de Jong
12 t/m 15 okt Fam. Sigrid Groen / Rigtje Schokker
19 t/m 22 okt Pietrick de Boer / Fam. Gerbrich de Boer
26 t/m 29 okt Fam. Jennifer Bax / Siepy v/d Berg
November
2 t/m 5 nov Fam. Denise Toussaint / Henk v/d Wal
9 t/m 12 nov Julia Witteveen / Aly Jonkman
16 t/m 19 nov Fam. Ilse de Boer / Corrie Bos
23 t/m 26 nov Nelleke Roos / Froukje Rinzema
30 t/m 3 dec Geartsje Schotanus / Nicole Schalkx / Rigtje Schokker #
December
7 t/m 10 dec Wietske Dijkstra  / Kim Alta
14 t/m 17 dec Nadine Modderman / Esther Poiesz
21 t/m 24 dec Yvonne Dijkstra / Fam. Iris van Zwol
28 t/m 31 dec Ypie Dijkstra / Annet v/d Meer